Sökresultat

Ur arkivet

Om staden. Föredragna former. Om drömmen och om staden, om syntax och formlöshet, om ordnade rum och relativa, om nyhetens behag och obehag och om vår trygghet

”Industriens arbetarebostäder”. ”Industriens arbetarebostäder” och samhällsplaneringen. Jöran Curman: ”Industriens arbetarebostäder”

Ny teknik – bättre miljö? Det är inte ny teknik vi behöver, utan lära oss hantera den vi har. AB AB Arsenalen: Det är inte ny teknik vi behöver, utan lära oss hantera den vi har /Intervju med Olof Agri/

Ny teknik – bättre miljö? Det är inte ny teknik vi behöver, utan lära oss hantera den vi har. AB AB Arsenalen: Det är inte ny teknik vi behöver, utan lära oss hantera den vi har /Intervju med Olof Agri/

PS Böcker: ”Verb Connection”, ”Verb Matters” och ”Verb Processing”, redaktör: Albert Ferré m fl

Kortrecension

Beskrivning över några av Lidingöutställningens byggnader. Hus n:o 2. Hus n:o 4. Hus n:o 13 /Utställningen ”Bygge och Bo”/

David och Goliat /Rec. ”Vägen i staden. Ett stadsbyggnadsproblem ringas in”. Red. Bengt Persson, och ”Banestetik. Banverkets policy och mål gällande järnvägens estetik och miljö”/

100% Göteborg /Rec. ”Göteborg genom spårvagnsfönstret” av Karin Berg, och ”Göteborg. De små stadsdelarnas stad” av Einar Hansson/

PS Böcker: ”Proceed And Be Bold”, författare: Andrea Oppenheimer Dean (text) och Timothy Hursley (bild) och ”Rural Studio”, författare: Andrea Oppenheimer Dean (text) och Timothy Hursley (bild)

Kortrecension

Hus i hus /Rec. utställningarna ”Betong” i Malmö konsthall och ”The Skandinejvian SAUNA prodjekt” i Lunds konsthall/

Över gränserna /Rec. utställningarna ”FinlandiaDá 92 ” och ”Glänta till vad – gränsöverskridande i bild och arkitektur” (Ola Granath och Sören Thurell) på Konstakademien/

Två böcker om färg och måleri /Rec. ”Arkitekter om färg och måleri” och ”Färgskalor hos traditionella pigment för utvändig målning”/

”Trä, dess byggnad och felaktigheter”. Bertil Thunell, Lennart Bergvall och Erik Dahlberg: ”Trä, dess byggnad och felaktigheter”

PS Böcker: ”Konst och visuell kultur i Sverige : Före 1809” och ”Konst och visuell kultur i Sverige: 1810-2000”, redaktör: Lena Johannesson

Kortrecension

Italienska stadsplaneproblem. Tävlingen om återuppbyggnaden av området kring Ponte Vecchio i Florens. Degli Angeli- området i Genua. Q. T. 8 området i Milano. Regionplan för Valle d´Aosta i Piemonte